Clubondersteuning

 

 

Dynamo Project

Het Dynamo Project, opgericht door de Vlaamse Sportfederatie vzw, heeft als doel sportclubs en sportclubbestuurders te ondersteunen bij het functioneren op bestuurlijk en administratief vlak. Het biedt managementondersteuning met concreet volgende hoofdopdrachten:


Sporttechnische ondersteuning behoort niet tot het takenpakket van het Dynamo Project.
Je vindt alle informatie op de website van het Dynamo Project. Vragen? Neem zeker contact op via info@dynamoproject.be of 09 243 12 94.

 

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen heeft als missie: Zo veel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen, en het liefst hun leven lang. Daarom vormen zij een belangrijke partner voor sportclubs bij het organiseren van activiteiten, publiciteit,... Hieronder een overzicht waarom samenwerken met Sport Vlaanderen zo waardevol is: 

  • Organiseren jaarlijks evenementen en activiteiten om zo veel mogelijk mensen met zoveel mogelijk sporten in contact te laten komen.
  • Organiseren van sensibiliseringsacties zoals: 'Sporters beleven meer'.
  • Hechten belang aan goed opgeleide trainers, sportbegeleiders en clubbestuurders. Via de Vlaamse Trainersschool en VTSplus worden opleidingen en bijscholingen aangeboden.
  • Waken erover dat lokale en regionale besturen, maar ook sportfederaties, –clubs en andere sportactoren op een kwaliteitsvolle manier sport aanbieden via het aanbieden van ondersteuning op financieel, logistiek en/of organisatorisch vlak.
  • Bieden financiële hulp bij het (ver)bouwen van sportinfrastructuur of voor de organisatie van evenementen die een breed sportaanbod promoten.
  • Vormen een aanspreekpunt voor topsporters al hun besognes. Alle mogelijkheden, opleidingen en ondersteuning voor topsport verzameld op één plek maakt het voor de topsporter eenvoudiger en vooral efficiënter om al zijn ambities waar te maken.
  • Bieden een digitale bibliotheek 'het Kennis- en informatiecentrum sport van Sport Vlaanderen' (KICS) aan waar kennis over de sector verzameld wordt en voor iedereen wordt opengesteld. Essentiële beleidsinformatie, wetenschappelijke studies, brochures en andere kennisdocumenten, je vindt het er allemaal in terug. ‚Äč

 Sportclub(bestuurder)s neem zeker een kijkje op de website van Sport Vlaanderen: sport.vlaanderen/sportclubs 

 

Acties en ondersteunende tools

Als sportclub kan je deelnemen aan tal van (ondersteunende) acties georganiseerd door bovenstaande partners. Klik op onderstaande figuren voor meer informatie:

 

Voor meer acties, raadpleeg de website van o.a. Dynamo Project, Sport Vlaanderen

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE