Bestuur

Stijn Turcksin  
Voorzitter

Joeri Alenis  
Secretaris

Jurgen Schroyen    
Penningmeester

Tim Beullens    
Ondervoorzitter

Corné Lepoeter    
Bestuurder

Personeel

Hanna Mariën    
Sporttechnische coördinatie en ondersteuning

Mireille Mostaert    
Sporttechnische coördinatie en ondersteuning

Annelies Dom    
Technisch directeur / Directeur Topsport

Kristian Vander Mast    
Administratief medewerker

Aanspreekpersonen

Bij de API (Aanmeld Punt Integriteit) van de Vlaamse Schaatsunie kan je als sporter, ouder, trainer, begeleider of andere betrokkene terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De API is een neutraal persoon die discreet en onafhankelijk handelt. De VLSU-API zal de melder wegwijs maken met de gepaste informatie, samen een oplossing zoeken of eventueel doorverwijzen. Ze ondersteunen ook de club API werking en zijn werkzaam binnen de Commissie Gezond en Ethisch Sporten.

Anne Dockx    
Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit
Snel te bereiken, neutraal, een goed luisterend oor

Vlaamse Schaatsunie vzw

Contact:
info@vlsu.be

Organigram VLSU

Wil je weten hoe de structuur van de federatie eruit ziet: KLIK HIER

Samenstelling bestuur VLSU

Wil je meer info over de samenstelling van het bestuur van de VLSU : KLIK HIER