Gezond en Ethisch Sporten

Gezond sporten

  • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek

Op advies van Sportieq (het vroegere Commissie Gezond en Etische Sporten) gaan VLSU samen met de clubs van start met een nieuwe procedure voor het sportmedisch geschiktheidsonderzoek.
Voor meer informatie kan je terecht op volgende pagina: https://www.vlsu.be/sportmedische-keuring

  • Medisch team

De federatie betrekt een medisch team bij het uitwerken van het gezond sporten beleid.

Ethisch sporten

  • Aanspreekpunt integriteit (API)

Anne Docxk (annedockx@hotmail.com) is vanuit de VLSU aangesteld als aanspreekpersonen integriteit (api@vlsu.be).  Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, coaches of clubbestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (pesten) of lichamelijke en seksuele integriteit. De API van de VLSU is ook de contactpersoon met ICES en eventuele API’s op clubniveau. De API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

Op clubniveau kan een Club API worden aangesteld. Een Club API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en bij voorkeur opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.

Ter ondersteuning van de Club API werd een sociale hulpkaart samengesteld. Deze sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen. De kaart heeft als doel snel en efficiënt een antwoord te bieden op de vraag van een sporter/trainer/ouder. Een handige en bruikbare tool voor het aanspreekpunt integriteit (API) van de club om gericht door te verwijzen naar de meest geschikte organisatie en/of voorziening binnen de hulpverlening.

  • Gedragscode trainers

De gedragsregels voor trainers draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie (VLSU) hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

Preventie, vorming en sensibilisering

 

De VLSU wil samen met clubs, trainers en lesgevers inzetten op het creëren van een veilige sportomgeving voor jong en oud. Een omgeving waar zowel kinderen, jongeren en volwassen met elkaar leren omgaan en zich volledig kunnen ontplooien. Het is onze plicht om er alles aan te doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

 

Hieronder kunnen jullie documenten, websites, apps en webinars terugvinden die nuttig kunnen zijn bij de begeleiding en ondersteuning van recreatieve en competitieve atleten.

Nuttige documenten

Nuttige websites

Nuttige apps

Webinars