Goed bestuur

Het Bestuur van de VLSU laat zich leiden door de principes van de “Code Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties”. De VLSU heeft een analyse van de harde indicatoren (transparantie, democratie en interne verantwoording en controle) en de zachte indicatoren gemaakt zoals deze momenteel aanwezig zijn binnen de federatie. Op basis van deze analyse heeft de VLSU beslist waar de federatie naartoe wil het komende jaar en een richting voor de komende vier jaar. Deze analyse staat uitgebreid beschreven in ons 4 jarig beleidsplan onder Hoofdstuk 10. Goed bestuur. De exacte doelstellingen staan uitgeschreven in luik 2 van het beleidsplan (zie rubriek beleidsplan).

Door deze principes systematisch meer te integreren in onze werking zal de communicatie tussen de federatie en de clubs op een vlottere en transparantere manier verlopen. De externe actoren hebben de mogelijkheid om toezicht te houden op de interne werking van de organisatie, wat de aanzet vormt tot democratie in het goed bestuur. Zo worden clubs aangemoedigd om actief te participeren in de werking van de VLSU.

Om de interne verantwoording en controle te waarborgen en een doeltreffend en efficiënt bestuur te zijn, worden de bestuurstaken, verantwoordelijkheden, de competenties en verwachte achtergrond van zowel de bestuurders als de bestuursfuncties beschreven.

Wil je de werking van het goed bestuur in de VLSU weten? KLIK HIER

  • Benoeming leden van bestuur

  • Procedures omtrent agenda, verloop en besluitvorming vergaderingen

  • Algemene taakomschrijving bestuursleden

  • Specifieke taken bestuursleden

  • Renumeratie

  • Beleid belangen conflicten

  • Richtlijnen en  gedragscodes 

  • Introductie procedure nieuwe bestuursleden

Ben je benieuwd naar wat er gebeurd is in de schaatswereld? KLIK HIER 

 

 

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE