Jeugdsportfonds

PROJECT "GO FOR ICE"

Met het jeugdsportproject “Go For Ice” willen we als federatie de jeugdwerking binnen het schaatsen ondersteunen door de clubs een professioneel en kwaliteitsvol kader aan te bieden. Dit maakt het schaatsen aantrekkelijker en toegankelijker en de instroom van de jeugd zal niet alleen toenemen, de drop-out zal ook afnemen als we een groot en breed vangnet opbouwen. De Vlaamse Schaatsunie zal financiële ondersteuning aanbieden aan de clubs die voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Voor 2023 heeft de Vlaamse Schaatsunie subsidies van Sport Vlaanderen ontvangen. Deze subsidies worden verdeeld over de deelneemende clubs. Zo willlen de jeudwerking ondersteunen en verbeteren. Verdeling van de financiële middelen en subsidies onder de clubs gebeurt aan de hand van criteria die gekoppeld zijn aan een puntensysteem.

 

HOE WERKT HET PUNTENSYSTEEM?

Na goedkeuring van de aanvraag tot deelname aan het jeugdsportproject, kunnen clubs punten scoren verdeeld over drie pijlers. Elk punt staat gelijk aan een bepaald bedrag. Dit bedrag (of de waarde van het punt) wordt door de federatie berekend nadat alle clubs hun dossier definitief hebben ingediend. De waarde van een punt is het totale beschikbare budget gedeeld door het totaal aantal punten, gescoord door alle clubs samen. Voorbeeld: Alle clubs samen hebben 1000 punten behaald en we beschikken over een budget van € 10.000. 10.000 euro /1000 punten = 10 euro voor 1 punt. Indien je als club 100 punten hebt behaald en je voldoet aan de basisvoorwaarden, ontvang je een bedrag van € 1000.

Daarnaast zal de VLSU kwaliteitslabels in de vorm van schaatsen per pijler toekennen aan clubs die voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden. Deze kwaliteitslabels (de schaatsen) zijn een teken van appreciatie vanuit de federatie voor de clubwerking. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid aan clubs om hun werking en sterktes te promoten naar de buitenwereld. Er zijn 3 pijlers waarvoor je schaatsen kan verdienen:

De gouden schaats is voor de clubs die de hoogste score behalen op één van de drie  pijlers.
De zilveren schaats is voor de clubs die de 2e hoogste score behalen op één van de drie  pijlers.
De bronzen schaats is voor de clubs die de 3e hoogste score behalen op één van de drie  pijlers.
De clubs die deelnamen en niet in de prijzen vielen krijgen een paarse schaats als teken van deelname aan het jeugdsportfonds.

 

Hieronder lichten we ter verduidelijking van de pijlers en een aantal bijbehorende criteria toe:

·        Pijler 1: Begeleiding en ondersteuning jeugd

Een aantal belangrijke criteria bij deze pijler zijn: aanbod van off-ice trainingen, aparte trainer voor jeugdleden, organisatie recreatieve wedstrijden /clubkampioenschap, de club heeft een gedragscode en API in club, de club biedt een specifiek programma aan voor G-sport voor jeugdleden enz.

       Voorbeeld spiderdiagram – behaalde plaats op de drie pijlers

·        Pijler 2: Kwaliteit en vorming van jeugdleden

Deze pijler heeft betrekking op de diploma’s van de mensen die zich inzetten voor de club. We kijken hier naar het aantal actieve trainers met een initiator, instructeur B, trainer B en trainer A diploma. Er wordt hier ook gekeken of er officials actief zijn binnen de club en of de Club sporttechnische (jeugdgerichte) bijscholing voor jeugdcoaches organiseert.

·        Pijler 3: Promotie en toename jeugdleden

De derde en laatste pijler richt zich op het naar buiten brengen van de club om nieuwe leden aan te winnen. Heeft de club een website, is er reclame in/rondom de ijsbaan aanwezig organisatie algemene schaatsinitiatie, website, social media enz.

 

Wil je deelnemen aan dit jeugdsportfonds?

  • Een club dient te voldoen aan de instapvoorwaarden alvorens te kunnen deelnemen. 
  • De aanvraag tot deelname en het indienen van het jeugdsportfonds gebeurt tegen uiterlijk 31 december via de actieplannen op Twizzit. 
  • Indien vragen, contacteer: hanna.marien@vlsu.be

Documenten jeugdsportfonds

Wil je meer weten over het jeugdsportfonds en de pijlers ?

  • Klik hier: voor de versie van het jeugdsportfonds 2024.

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE