Ik wil kunstschaatstrainer worden

Vanaf 2024 gaat VLSU van start met een nieuwe opleidingsstructuur met aangepaste inhouden! De keuzewijzer helpt je alvast op weg. 

Er werden twee stromingen gecreëerd:  

 • Recreatieve stroming: gericht op lesgevers die actief zijn op clubniveau en voornamelijk recreatieve atleten begeleiden.
  • Initiator (inclusief Start 2 Coach) -> Instructeur
  • Initiator: initiatie niveau (ijswennen en zelfredzaamheid), multidisciplinair en breed motorisch opleiden. Situeert zich in de LTAD-ontwikkelingsfasen ‘Active start’, ‘FUNdamentals’ en/of ‘Active for life’.
   Toelatingsvoorwaarde Initiator: Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
  • Instructeur: vanaf leren schaatsen, breed motorisch opleiden, shownummers leren maken, clubtrainingen van recreatieve schaatsers kunnen leiden en begeleiden, voorbereiden en begeleiden op recreatieve en/of adult wedstrijden (nationaal niveau). Situeert zich in de LTAD-ontwikkelingsfasen: ‘Active start’, ‘FUNdamentals’, ‘Learn to train’ en/of ‘Active for life’.
   Toelatingsvoorwaarde Instructeur: Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
   Sportwetenschappelijke vakken: motorisch leren, ontwikkelingsleer

 

 • Competitieve stroming: gericht op lesgevers die puur op het competitieve niveau willen lesgeven en zelf ook competitief zijn geweest gedurende hun sportieve carrière.
  • Start 2 Coach -> Trainer C -> Trainer B -> Trainer A
  • Trainer C: voorbereiden en begeleiden jeugdige competitieven tijdens trainingen en wedstrijden op nationaal niveau (pre-miniemen en miniemen). Nadruk op goede opbouw van basisvaardigheden, kwaliteit en techniek van uitvoeringen, breed motorisch opleiden. Situeert zich in de LTAD-ontwikkelingsfasen ‘Learn to train’ en ‘Train to train’.
   Toelatingsvoorwaarde Trainer C: Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start. Minstens geschaatst hebben op het niveau van Intermediate Novice. Indien schaatsers of trainers geen (historische) resultaten kunnen voorleggen gebeuren levelbepalingen steeds door de betreffende KBKF verantwoordelijken op dezelfde manier als voor instromende schaatsers uit het buitenland.
   Sportwetenschappelijke vakken: motorisch leren, ontwikkelingsleer en sportpsychologie
  • In deze eerste fase van de herstructurering hebben wij ons voornamelijk gefocust op de Trainer C. De concrete uitwerking van de Trainer B en Trainer A volgt later.
   Trainer B: voorbereiden en begeleiden competitieven tijdens trainingen en wedstrijden (vanaf BNO) op nationaal niveau en/of internationaal niveau. Nadruk op goede opbouw van gevorderde vaardigheden, kwaliteit en techniek van uitvoeringen, discipline specifiek opleiden. Situeert zich in de LTAD-ontwikkelingsfasen ‘Train to train’ en ‘Learn to compete’.
   Trainer A: begeleiden van competitieven in het ontwikkelingsprogramma en prestatieprogramma (deelname aan ISU wedstrijden). Nadruk op het perfectioneren naar en van de prestatie. Een optimale omkadering rond de atleet samenstellen en aansturen. Situeert zich in de LTAD-ontwikkelingsfasen ‘Learn to win’.

 

 Wat kan dit concreet voor jou betekenen:

 • Nog niet in het bezit van een trainersdiploma: start alvast met het volgen van de Start 2 Coach opleiding of de volledige Initiator cursus. De Start 2 Coach kan je apart volgen van de andere opleidingen (vanaf 15 jaar).
 • In het bezit van het diploma Initiator: indien gewenst kan je nu alvast starten met het volgen van de sportwetenschappelijke vakken. Vanaf 2024 zal je in de mogelijkheid zijn om de Instructeur OF Trainer C opleiding te volgen. In de Trainer C opleiding krijg je enkele vrijstellingen voor vakken.
 • In het bezit van het diploma Aanvullende module: indien gewenst kan je nu alvast starten met het volgen van sportwetenschappelijke vakken. Vanaf 2024 zal je in de mogelijkheid zijn om de Trainer C of Instructeur opleiding. In de Trainer C en Instructeur opleiding krijg je enkele vrijstellingen voor vakken.
 • In het bezit van het diploma Instructeur B: je wordt gelijk geschaald met de Trainer C of Instructeur opleiding. Trainer B is de logische volgende stap voor jou. Volgend jaar, rond dezelfde tijd, zullen wij de sportwetenschappelijke vakken communiceren voor de Trainer B cursus en vanaf 2025 hopen wij een Trainer B cursus te organiseren.
 • Sportwetenschappelijke vakken: alle cursussen (uitgezonderd Start to Coach en Initiator) bevatten sportwetenschappelijke vakken. Wat is nieuw: de volgtijdelijkheid van de sportwetenschappelijke vakken is verdwenen. Dit wil zeggen dat je zelf kan kiezen wanneer je de sportwetenschappelijke vakken volgt. Opgelet: je krijgt pas je diploma van bv. Trainer C na het slagen voor alle vakken/modules.
  Daarnaast ben je niet beperkt tot enkel het volgen van de vakken opgelegd per cursus. Je kan op ieder moment zelf een (extra) sportwetenschappelijk vak opnemen (KLIK HIER).
 • Een verworven kwalificatie behaald bij Sport Vlaanderen kan je niet meer verliezen. De federatie zou wel kunnen vragen om nog extra bijscholingen te volgen buiten de VTS-opleidingen (vanuit de visie: Levenslang Leren).

 Trainerlicenties:

 • De intentie van de Vlaamse Schaatsunie is om de trainerslicenties volledig af te stemmen op de trainersopleidingen. De toelichting hierover volgt later, maar wees gerust er zullen overgangsperiodes voorzien worden.

Planning:

 • September te Leuven: organisatie Start to Coach en Initiator. Indien je wil deelnemen, contacteer: mireille.mostaert@vlsu.be
 • In 2023 worden geen Aanvullende Modules meer georganiseerd.
 • In 2024: naast de Start 2 Coach en Initiator staan ook de Trainer C en Instructeur cursus op de planning. Meer informatie over de cursusorganisaties in 2024: KLIK HIER
 • Vanaf 2025 hopen wij de Trainer B cursus te organiseren.

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE