08/08/2023

De kracht van een API: iedereen heeft een Marij of Gerda nodig in zijn club

Wie is Marij en waarom ben je federatie API geworden?

Ik ben al 43 jaar actief binnen de Boudewijnschaatsclub in het begin als competitie lid en de laatste 20 jaar als jeugdbegeleider en bestuurslid. Ik ben gepassioneerd door het optimaliseren van sportervaringen. Ik werd Federatie API om schaatsers, trainers en jeugdouders toegang te geven tot essentiële informatie en het geven van Grensoverschrijdend advies maar ben vooral een luisterend oor binnen een steeds groter wordende schaatsfederatie, en zo de schaatsgemeenschap van binnenuit te versterken.

 

In welke gevallen kan je als schaatser of ouder beroep doen op jou?

Als schaatser of jeugdouder kun je een beroep doen op Federatie API voor het verkrijgen van actuele info over;

Documentatie en regelgeving: Zoals reglementen, richtlijnen en andere informatie met betrekking tot de schaatssport. Dit kan helpen bij het begrijpen van de reglementen en het naleven van de juiste procedures.

Contact en communicatie: In sommige gevallen kunnen schaatsers en jeugdouders via de federatie API contact opnemen met de schaatsfederatie voor vragen, opmerkingen of ondersteuning (bv. vragen over grensoverschrijdend gedrag zoals bv. pesten).

 

Er bestaat ook een club API. Wat is het verschil met een federatie API? 

De Club-API richt zich op specifieke club gerelateerde informatie, zoals interne clubcommunicatie, clubgedragscodes en is de clublijm tussen alle clubleden, jeugdouders, bestuur en hun trainers.

De Federatie API daarentegen biedt bredere informatie, opmaak van de Preventie, vorming en sensibilisering documenten voor de clubs hun API’s, hun leden, jeugdouders en trainers. Zie VLSU website: gezond en ethisch sporten en club-API.

Wat als de club API te nauw betrokken is? Kan ik dan rechtstreeks contact opnemen met de federatie API?

Ja, absoluut!  Je kan altijd rechtstreeks contact opnemen met de Federatie API. Al raden we steeds aan via de club API te werken want zijn kennen de interne clubwerking veel beter dan de federatie API. Zie de opgemaakte flowcharts van de aanbevolen stappen bij een melding of klacht.

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Een melding: informatie die gedeeld wordt met de club API of federatie API over iets dat de persoon heeft gehoord, gezien of meegemaakt. De melding kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Het doel van een melding kan heel divers zijn. Soms wilt de melder enkel zijn of haar verhaal vertellen, als deel van de emotionele verwerking. Soms wilt de melder dat je informeel bemiddelt. Soms dient de melding om de mogelijkheid van een formele klacht te verkennen.

Een klacht: een formele aangifte bij een clubAPI of Federatie API, hij/zij verwijst je indien nodig door naar de Disciplinaire commissie, Geschillen commissie, politie of Vlaams Sporttribunaal. Het doel van een klacht is om een sanctie te laten uitspreken tegen de beschuldigde, nadat alles in kaart is gebracht. 

Bekijk hieronder het stappenplan

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE