Onze missie

De Vlaamse Schaatsunie heeft als missie in het Vlaamse land de leiding te nemen en de uitbreiding te bevorderen van de schaatssport in zijn geheel, en alle kunstschaats- en snelschaatsdisciplines in het bijzonder. De vereniging streeft daarbij naar toegankelijkheid en groei van de schaatsfamilie waar ieder lid zich optimaal kan ontplooien. De vereniging streeft niet alleen kwantiteit na maar ook kwaliteit door de Vlaamse schaatssport te professionaliseren.

Door de fusie wil de VLSU de samenwerking met en tussen de nationale federaties KBKF (Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie) en KBSF (Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie) bevorderen en voor de schaatsers een sterkere gesprekspartner worden ten aanzien van officiële instanties en ijsbanen. De fusie moet ook leiden tot een efficiënter bestuur door het benutten van elkaars sterktes alsook de opportuniteiten door de schaalvergroting.

Het Bestuur van de VLSU zal in de uitwerking van voormelde doelstellingen zich steeds laten leiden door de principes van de “Code Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties”. Naast optimale transparantie en democratische besluitvorming zal bijzondere aandacht worden besteed aan ethiek, gelijke kansen en diversiteit bij de aangesloten clubs en in de vereniging zelf.

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE