Shorttrack

Shorttrack

1. Talentidentificatie

De VLSU heeft in samenwerking met de universiteit van Gent een testbatterij ontwikkeld  om toekomstig topsporters vroegtijdig op te sporen. Deze testbatterij is gratis voor alle competitieve shorttrackers vanaf 12jr. Hiervoor organiseren wij meerdere testmomenten in Gent. In deze testbatterij zit antropometrie, fysieke testen en motorische testen. Daarnaast wordt een mentale test afgenomen. 

 

                                                             

De data zullen verwerkt worden en vergeleken per leeftijdscategorie. 

Onder talentidentificatie vallen eveneens de development trainingen. Als competitieve shorttracker kan je inschrijven voor deze lessenreeks als je volgende limieten bereikt hebt:

mannen:

jun D/E: 55.5 sec

jun C: 53 sec

jun B: 50 sec

Jun A/sen: 49 sec

vrouwen:

jun D/E: 55.5 sec

jun C: 54.5 sec

jun B: 53 sec

Jun A/sen: 52 sec

Voor trainingstechnische vragen kan u de trainers contacteren: Maarten Slembrouck (coach@stkg.be) en Wim Dedeyne (wim_de_deyne@hotmail.com)

Administratie: inschrijvingen en facturatie - hanna.mariën@vlsu.be

Voorafgaand inschrijven is verplicht en zal verlopen via VLSU en het platform TWIZZIT. 

Deze trainingen gaan door in Gent en in Hasselt. 

2. Meetrainers

Ook wanneer je niet in aanmerking komt voor een gesubsidieerd programma kan je een aanvraag indienen om mee te trainen met het nationaal team. Hiervoor liggen de instapcriteria lager dan bij de gesubsidieerde programma’s.

Toch is het niet de bedoeling dat het nationaal team fungeert als clubwerking. Je zal bijgevolg geselecteerd worden door de coach adhv je prestaties (vaardigheden en tijden). De plaatsen zijn beperkt tot 4 ‘meetrainers’. In de eerste plaats is deze optie ook bedoelt voor jonge schaatsers in ontwikkeling (-18jr). Bij deze instroom houden wij ook rekening met de gendergelijkheid.

De sporters die meetrainen zullen een forfaitaire vergoeding betalen aan de start van het seizoen. Deze vergoeding stelt hen in de mogelijkheid om van een aantal faciliteiten mee gebruikt te maken: off-ice trainingen, krachttrainingen + begeleiding, trainerskost en ijs kost. Daarnaast krijgen zij de optie om aan stages deel te nemen, deze kosten zullen ook transparant doorgerekend worden naar de sporter voor het werkelijke verbruik. Vergoeding wordt bepaald door de sporttakcommissie van VLSU/KBSF.

Voor hen telt ook het globale trainingsplan. Deze sporter zal ook doelstellingen krijgen van de trainer. Evaluatiegesprekken tussen trainer, atleet en topsportdirecteur (=objectief waarnemer) beslissen aan het einde van het seizoen of de sporter mag blijven participeren in het programma. Je stapt in voor minimaal 1jaar, dan is het de bedoeling om op de ontwikkelingslijn te komen.

Instapcriteria

Als vrijwillig deelnemer aan het nationaal trainingsprogramma shorttrack, ben je niet automatisch deel van het nationaal team. De bevestiging als effectief lid van het nationaal team ligt bij KBSF. Dit orgaan publiceert aan de start van elk schaatsseizoen de nationale teamleden. Als vrijwillige deelnemer train je mee in clubkleding (of heb je de mogelijkheid om een volledig kledijpakket van het nationale team aan te kopen, dit is de beslissing van KBSF).

Meetrainen is geen recht, maar een gunst.. De belangrijkste criteria zijn schaatsvaardigheden en de behaalde wedstrijdprestaties.  

Verplichte criteria:

A.  Deelname aan talentdagen

Ieder jaar organiseert de topsportfederatie een aantal talentdagen. Hierbij worden alle competitie atleten uitgenodigd om deel te nemen. De gegevens worden opgeslagen in een database om op termijn van jaren, objectieve testparameters te hanteren. Deze parameters zullen gebruikt worden om in een vroegtijdig stadium talent te identificeren. U gegevens moeten bekend zijn in onze database alvorens in te stappen bij het nationaal team.

B.  Leeftijd

Instappen in het project kan niet vroeger dan competitie categorie junior B. Je kan ook later instappen, dan de junioren B categorie. 

C.  Vaardigheden

Je zal door de trainers van de topsportwerking gescreend worden op je relay kwaliteiten en individuele kwaliteiten. Hiervoor werd een score formulier opgesteld. Het score formulier wordt door de trainers van de topsportwerking naast elkaar ingevuld. Er wordt gekeken naar de timing, offensief en defensief rijgedrag en het contact met de coach tijdens de wedstrijd. In een latere fase worden nog andere vaardigheden geschaald zoals: duw, acceleratie, tempo, … . Deze vaardigheden worden op een schaal van 1 tot 5 gescoord. Dit is een groeiproces voor elke atleet in een topsportprogramma. Instap criteria: een gemiddelde score van 2.5/5 haalt per onderdeel van het score formulier. Dit zijn fysieke parameters, individuele vaardigheden en relay vaardigheden.

Richtlijnen die mee in overweging genomen worden:

A.     Tijden

Tijden zijn een zwak criteria. We houden hiermee rekening voor de veiligheid van de andere schaatsers. De bedoeling is om progressie te maken op korte termijn (1jaar) door meer ijs uren te maken en op middellange termijn aansluiting te maken in het ontwikkelingsprogramma (2jr).

Om in aanmerking te komen schaats je best volgende tijden (= de coach beslist afhankelijk van je prestaties op wedstrijden en je schaatsvaardigheden):

-        Man: 47.00 op 500m als junior B

-        Man: 45.20 op 500m als junior A

-        Vrouw: 49.00 op 500m als junior B

-        Vrouw: 46.52 op 500m als junior A

 

3. Ontwikkelingsprogramma   

Het ontwikkelingsprogramma is een gesubsidieerd programma van Sport Vlaanderen.  De federatie dient op een objectieve manier alle atleten in het programma te representeren naar Sport Vlaanderen. Het is de bedoeling dat je vanuit het ontwikkelingsprogramma kan aansluiten bij een prestatieprogramma. Met als doel top 8 plaats mondiaal te behalen of een Europese top 3 plaats. 

                                                                                                                                                                                    

 In onderstaande opsomming geven we de minimale instapvoorwaarden weer:

A.     Deelname aan talentdagen

Ieder jaar organiseert de topsportfederatie een aantal talentdagen. Hierbij worden alle competitie atleten uitgenodigd om deel te nemen. De gegevens worden opgeslagen in een database om op termijn van jaren, objectieve testparameters te hanteren. Deze parameters zullen gebruikt worden om in een vroegtijdig stadium van talent te identificeren. U gegevens moeten bekend zijn in onze database alvorens in te stappen in een ontwikkelingsprogramma.

B.     Leeftijd

Instappen in het project kan niet vroeger dan competitie categorie junior B. We vragen een zekere zelfstandigheid en het schaats niveau mag niet hinderlijk zijn voor de andere schaatsers. Het moet complementair zijn aan de groep.

Je kan ook later instappen, dan de junioren B categorie. Je kan deelnemen aan het ontwikkelingsprogramma tot en met de leeftijd van 18 jaar. 

C.      Tijden

Om in aanmerking te komen om in te stappen in het ontwikkelingsprogramma dient je als:

-        Man: 45,20 sec op 500m als junior B

-        Man: 43,00 sec op 500m als junior A**

-        Vrouw: 46.70 sec op 500m als junior B

-        Vrouw: 45.00 sec op 500m als junior A*

 

**gemiddelde A2 mondiaal top 8 mannelijke relayrijders = 42.00 sec

*gemiddelde A2 mondiaal top 8, mixed vrouwelijke relayrijders = 44.45 sec

 

D.     Vaardigheden

Je zal door de trainers van de topsportwerking gescreend worden op je relay kwaliteiten en individuele kwaliteiten. Hiervoor werd een score formulier opgesteld. Het score formulier wordt door de trainers van de topsportwerking naast elkaar ingevuld. Er wordt gekeken naar de timing, offensief en defensief rijgedrag en het contact met de coach tijdens de wedstrijd. In een latere fase worden nog andere vaardigheden geschaald zoals: duw, acceleratie, tempo, … . Deze vaardigheden worden op een schaal van 1 tot 5 gescoord. Dit is een groeiproces voor elke atleet in een topsportprogramma. Instapcriteria: een gemiddelde score van 2.5/5 haalt per onderdeel van het score formulier. Dit zijn fysieke parameters, individuele vaardigheden en relay vaardigheden. 

                                                                           

4. Be Gold

Een BE GOLD programma is voor de uitzonderlijke talenten uit een ontwikkelingsprogramma. Ze trainen dus mee in dezelfde groep als het ontwikkelingsprogramma. Voor hen zal er extra facilitair budget aangevraagd worden, boven op de middelen van het ontwikkelingsprogramma.

Hiervoor kan je geen aanvraag indienen! Je wordt voorgedragen door de federatie bij een commissie die bestaat uit een vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen, Adeps, BOIC en Ostbelgien.

                                                         

     Instapcriteria

Sporters zullen automatisch uit het ontwikkelingsprogramma geselecteerd worden voor een BE GOLD aanvraag. Deze aanvraag gebeurt door de topsportdirecteur en de topsporttrainer. 

Doelstelling is hier prestatiegericht: in 2 Olympia moet de sporter instaat zijn een top 8 te behalen op de Olympische Spelen. 

In onderstaande opsomming geven we de minimale instapvoorwaarden weer:

A. Deelname aan talentdagen

Ieder jaar organiseert de topsportfederatie een aantal talentdagen. Hierbij worden alle competitie atleten uitgenodigd om deel te nemen. De gegevens worden opgeslagen in een database om op termijn van jaren, objectieve testparameters te hanteren. Deze parameters zullen gebruikt worden om in een vroegtijdig stadium talent te identificeren. U gegevens moeten bekend zijn in onze database alvorens in te stappen in een ontwikkelingsprogramma en dus ook het BE GOLD programma.

B. Ontwikkelingsprogramma

Voor in aanmerking te komen voor een BE GOLD programma, moet de sporter aan het ontwikkelingsprogramma deelnemen.  

C. Leeftijd

Instappen in het project kan niet vroeger dan competitie categorie junior B. Je kan ook later instappen, dan de junioren B categorie. Je kan deel uitmaken van een BE GOLD programma voor 2 Olympia.

D. Tijden

Om in aanmerking te komen voor een BE GOLD kan je volgende tijden voorleggen:

- Man: 43.5 sec op 500m als junior B

- Man: 42.50 sec op 500m als junior A**

- Vrouw: 45.25 sec op 500m als junior B

- Vrouw: 44.60 sec op 500m als junior A*

**gemiddelde A2 mondiaal top 8 mannelijke relayrijders = 42.00 sec

*gemiddelde A2 mondiaal top 8, mixed vrouwelijke relayrijders = 44.45 sec

Dit zijn de tijden die wij hanteren vanuit de federatie. De federatie draagt de atleten voor bij de BE GOLD commissie. De beslissing voor de goedkeuring ligt binnen de autonomie van het BOIC/Adeps/SportVlaanderen en Ostbelgien. Deze doelstellingen en evaluatietijden worden door hen bepaald en individueel bekeken. 

E. Vaardigheden

Je zal door de trainers van de topsportwerking gescreend worden op je relay kwaliteiten en individuele kwaliteiten. Hiervoor werd een score formulier opgesteld. Het score formulier wordt door de trainers van de topsportwerking naast elkaar ingevuld. Er wordt gekeken naar de timing, offensief en defensief rijgedrag en het contact met de coach tijdens de wedstrijd. In een latere fase worden nog andere vaardigheden geschaald zoals: duw, acceleratie, tempo, … . Deze vaardigheden worden op een schaal van 1 tot 5 gescoord. Dit is een groeiproces voor elke atleet in een topsportprogramma. Instapcriteria: een gemiddelde score van 2.5/5 haalt per onderdeel van het score formulier. Dit zijn fysieke parameters, individuele vaardigheden en relay vaardigheden.

F. wedstrijdresultaten

Als 1e jaars: B-finales staclass/Bormio

Als 2e jaars: A-finales Starclass/Bormio

5. Aanvraag procedure meetrainers:

Stap1: aanvraag of uitnodiging

Alle sporters kunnen een aanvraag indienen VOOR 15 mei van elk jaar. De trainer kan ook zelf sporters uitnodigen zonder officiële aanvraag. Sporters vullen het aanvraag document in via TWIZZIT vanaf 10 maart beschikbaar.

Elke aanvraag zal behandeld worden door trainer, topsportdirecteur en topsportcommissie. Bij een positief advies volgt een formele uitnodiging. 

Stap2: Uitnodiging persoonlijk gesprek

Sporters die aan de voorgestelde criteria voldoen zullen uitgenodigd worden op een persoonlijk gesprek met de topsportdirecteur en de trainer. De sporter dient over de juiste attitude te beschikken om in de stappen in het project. Dit wil zeggen gemotiveerd en gedisciplineerd. De coach/trainer beslist op basis van het gesprek en de prestatie bepalende factoren of een sporter wordt toegelaten tot het project. 

Stap3: Goedkeuring

Alle ingediende aanvragen worden beantwoord met een positief of negatief bericht. Bij een negatieve berichtgeving zullen wij motiveren, waarom we die keuze gemaakt hebben. Bij goedkeuring wordt er tussen VLSU en desbetreffende sporter met voogd een overeenkomst met afspraken opgesteld. 

 

Lees HIER de volledige werking van het nationale team!

Voor verdere vragen en/of meer inlichtingen: annelies.dom@vlsu.be