Skills Attest kunstschaatsen

VLSU heeft een uniform brevettensysteem voor recreatieve kunstschaatsers (Skills Attest Kunstschaatsen) ontwikkeld. 

Het Skills Attest Kunstschaatsen is van toepassing op zowel het solorijden, synchro en ijsdans als op jongeren en volwassenen. Recreatieve schaatsers krijgen op deze manier de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen op hun eigen niveau en binnen hun interesses.

Figuur 1: Overzicht van de zes fases van het Skills Attest de bijbehorende brevetten. Toelichting over de brevetten per doelgroep.

Het Skills Attest is onderverdeeld in verschillende fases: ijswennen, zelfredzaamheid en leren schaatsen met als doel zich veilig, zelfstandig en gevarieerd te kunnen voortbewegen op het ijs. Maar daar houdt het natuurlijk niet op. Want je wilt je beslist nog verder verbreden en verdiepen in het kunstschaatsen. Via de fases verbreden, verdiepen en expert wordt je uitgedaagd om de verschillende kunstschaats technieken onder de knie te krijgen en kan je je toeleggen op één of meerdere disciplines (Figuur 2).

Figuur 2: Overzicht van de zes fases van het Skills Attest de bijbehorende brevetten. Toelichting over de hoofddoelstellingen per fase/brevet.

Het Skills Attest Kunstschaatsen is een uniforme en herkenbare tool dat gehanteerd kan worden in alle kunstschaatsclubs. Het attest is een onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma van VLSU en sluit ook aan bij het gebruikte LTAD-model (Active start, FUNdamentals, Learn to train en/of Active for life). Het Long Term Athlete Development model (LTAD-model; Balyi et al. 2004) is van oorsprong een Canadees model. De gedachten achter dit model is dat een vroege en brede bewegingsbasis met plezier aan de beleving van de sport, ervoor zorgt dat jongeren en volwassenen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en dat een mens zijn leven lang blijft bewegen.

Het is ons doel om alle kunstschaatsclubs en coaches in Vlaanderen aan te moedigen om vanaf seizoen 2024-2025 van start te gaan met het Skills Attest kunstschaatsen op het recreatieve niveau. Er werd een begeleidend document (reader met filmmateriaal en aandachtspunten) en een paspoort voor de schaatsers (verschillend voor volwassenen en kinderen) opgesteld. In het paspoort kunnen vaardigheden worden afgevinkt.