Ik wil snelschaatstrainer worden

Vanaf 2024 een nieuwe opleidingsstructuur met aangepaste inhouden! De keuzewijzer helpt je alvast op weg. 

 

Er werden twee stromingen gecreëerd:  

 • Recreatieve stroming: gericht op lesgevers die actief zijn op clubniveau en voornamelijk recreatieve atleten begeleiden en/of initiaties verzorgen.
  • Initiator (inclusief Start 2 Coach)
  • Initiator: leren instaan voor het zelfstandig begeleiden van beginnende en/of recreatieve ijsschaatsers (kinderen, adolescenten of volwassenen) die actief zijn binnen een participatiecontext (initiaties, clubniveau of andere sportieve omgeving) en zich situeren in de LTAD-ontwikkelingsfasen: ‘Active start’, ‘FUNdamentals’, en/of ‘Active for life’.
   Toelatingsvoorwaarde Initiator: Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start en geslaagd zijn voor de sporttechnische toelatingsproef Initiator IJsschaatsen.
 • Competitieve stroming: gericht op lesgevers die op het competitieve niveau willen lesgeven en zelf ook competitief zijn geweest gedurende hun sportieve carrière.
  • Start 2 Coach + Module 2A van de Initiator cursus -> Trainer C -> Trainer B -> Trainer A
  • Trainer C: zelfstandig begeleiden van shorttrackers die actief zijn binnen een prestatiecontext (beginnende competitieleden) tot op een nationaal niveau. Situeert zich in de LTAD-ontwikkelingsfasen: ‘Learn to train’ en ‘Train to train’.
   Nieuw: kennis zal worden gedeeld tussen shorttrack en skeeler coaches.
   Toelatingsvoorwaarde Trainer C: Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start en geslaagd zijn voor de sporttechnische toelatingsproef Trainer C Shorttrack.
   Sportwetenschappelijke vakken: motorisch leren en sportpsychologie worden sportspecifiek georganiseerd vanaf 2024
  • In deze eerste fase van de herstructurering hebben wij ons voornamelijk gefocust op de Trainer C. De concrete uitwerking van de Trainer B en Trainer A volgt later. 

 

Wat kan dit concreet voor jou betekenen:

 • Nog niet in het bezit van een trainersdiploma: start alvast met het volgen van de Start 2 Coach opleiding en module 2A van de Initiator opleiding of de volledige initiator cursus. De Start 2 Coach kan je apart volgen van de andere opleidingen (vanaf 15 jaar).
 • In het bezit van het diploma Initiator: indien gewenst kan je nu alvast starten met het volgen van sportwetenschappelijke vakken. Vanaf 2024 zal je in de mogelijkheid zijn om de Trainer C opleiding te volgen. In de Trainer C opleiding krijg je enkele vrijstellingen voor vakken.
 • In het bezit van het diploma Aanvullende module: indien gewenst kan je nu alvast starten met het volgen van sportwetenschappelijke vakken. Vanaf 2024 zal je in de mogelijkheid zijn om de Trainer C opleiding te volgen. In de Trainer C opleiding krijg je voor een groot deel van de vakken vrijstellingen.
 • Sportwetenschappelijke vakken: alle cursussen (uitgezonderd Start to Coach en Initiator) bevatten sportwetenschappelijke vakken.
  Nieuw: De sportwetenschappelijke vakken worden vanaf 2024 sportspecifiek georganiseerd. Deze sportwetenschappelijke vakken en module 2 moeten worden gevolgd voorafgaand aan module 3 en 4 van de Trainer C. Daarnaast ben je niet beperkt tot enkel het volgen van de vakken opgelegd per cursus. Je kan op ieder moment zelf een (extra) sportwetenschappelijk vak opnemen (KLIK HIER).
  Opgelet: je krijgt pas je diploma van bv. Trainer C na het slagen voor alle vakken/modules.
 • Een verworven kwalificatie behaald bij Sport Vlaanderen kan je niet meer verliezen. De federatie zou wel kunnen vragen om nog extra bijscholingen te volgen buiten de VTS-opleidingen (vanuit de visie: Levenslang Leren).

 Trainerlicenties:

 • De intentie van de Vlaamse Schaatsunie is op lange termijn om de trainerslicenties volledig af te stemmen op de trainersopleidingen. Dit werd reeds toegelicht tijdens de AV van VLSU. Uiteraard zullen er overgangsperiodes voorzien worden en dienen er eerst  voldoende cursusorganisaties plaats te vinden.

Planning:

 • In 2024: naast de Start to Coach (najaar te Gent en Mechelen) en Initiator (najaar te Gent) staan ook de Trainer C cursus op de planning. Meer informatie over de cursusorganisaties in 2024: KLIK HIER
 • Vanaf 2025 hopen wij de Trainer B cursus te organiseren.