Sportmedische keuring

Startende schaatsers (met uitzondering van 14-jarige en 18-jarige competitie atleten en vanaf de leeftijd van 35 jaar internationale competitie atleet) gaan langs bij de huisarts. Na anamnese en klinisch onderzoek levert de huisarts een attest af aan de sporter met de goedkeuring tot het beoefenen van de schaatssport.
Dit attest dient aan de club gegeven te worden bij inschrijving (of kan geüpload worden via Twizzit). In het attest staan geen medische gegevens enkel een verklaring van de huisarts dat de sporter geschikt is om aan de schaatssport deel te nemen (KLIK HIER). Verplichting voor competitieve en een warme aanbeveling voor recreatieve.
Tijdens anamnese graag oog voor zowel geestelijk (mentaal) als lichamelijk (fysiek) welzijn. Vandaar een warme aanbeveling tot het overlopen van de vragenlijst, www.sportkeuring.be. Een sporter kan zich voorbereiden op het consult door de vragenlijst, op www.sportkeuring.be, af te drukken en ingevuld mee te nemen naar de huisarts als leidraad voor de anamnese.

 

 
14 – en 18 jarige competitieve leden: Gaan verplicht langs bij een sportarts voor een geschiktheidsonderzoek. De lijst van sportartsen die het digitale sportmedisch onderzoeksplatform gebruiken, dat in opdracht van de Vlaamse overheid ontwikkeld werd,  vind je hier. De schaatsers vullen op voorhand de vragenlijst in op: www.sportkeuring.be, de sportarts overloopt de vragenlijst samen met jou en/of je kind, voert een sportmedisch onderzoek uit waarbij hart, longen, spieren, gewrichten,... worden gecontroleerd. Bijkomend worden 2 functionele testen uitgevoerd: unipodale squat en side bridge. Er wordt een restelektrocardiogram afgenomen, dit is een 'hartfilmpje' dat de 'elektrische' hartfunctie nagaat. Er is geen verplichting tot inspanning EKG, maar wel een warme aanbeveling.
Alle resultaten worden op een digitaal platform opgeslagen, je ontvangt hiervan een (digitaal) verslag. De sportarts kan het geschiktheidsattest (waar geen medische info opstaat) op het einde van het consult afprinten en meegeven met de sporter (of digitaal doorsturen): je bent geschikt voor 4 jaar om de schaatssport te beoefenen. Soms dienen nog aanvullende onderzoeken te gebeuren vooraleer de arts je volledige goedkeuring kan geven. Bezorg dit attest (zonder medische gegevens) aan je club (of kan geüpload worden via Twizzit).
Deze screening wordt vanaf dan 4-jaarlijks herhaald.
 

35+ internationaal competitieve leden: Het basissportmedisch onderzoek bij de sportarts (bevraging, lichamelijk onderzoek, rustelektrocardiogram) wordt aangevuld met een inspanning elektrocardiogram. Vanaf deze leeftijd verhoogt immers de kans op kransslagadervernauwing, dit wordt opgespoord met een inspanningstest met controle van je hartfunctie. De sportarts beslist of dit onderzoek bij de sportarts dan wel bij de cardioloog dient te gebeuren, afhankelijk van je persoonlijke risicoprofiel. De lijst van sportartsen die het digitale sportmedisch onderzoeksplatform gebruiken, dat in opdracht van de Vlaamse overheid ontwikkeld werd,  vind je hier. De schaatsers vullen op voorhand de vragenlijst in op: www.sportkeuring.be, de erkende keuringsarts en/of sportarts overloopt de vragenlijst, voert de screening uit. Het formulier dat “ingevuld” wordt is digitaal via sportkeuring.be. De sportdokter kunnen het geschiktheidsattest (waar geen medische info opstaat) op het einde van het consult afprinten en meegeven met de sporter (of digitaal doorsturen), hierop staat er dat de sporter voor 2 jaar geschikt is zijn de schaatssport te beoefenen. Bezorg dit attest (zonder medische gegevens) aan je club (of kan geüpload worden via Twizzit). 

Aan recreatieve schaatsers ouder dan 35 jaar raden we sterk aan een sportmedisch onderzoek met inspanningstest om de 4 jaar uit te voeren. 


Samengevat:

Sportmedische keuring:
 • Aansluiting = attest huisarts, behalve 14 – en 18 jarige en 35+ internationaal competitieve atleten.
 • 14 en 18 – jarige competitief: sportarts
  • Anamnese persoonlijk en familiaal
  • Lichamelijk onderzoek (hart, longen, gewrichten,...)
  • Rust-ECG (vanaf 14j)
 • 35+ internationaal competitief: keuringsarts 
  • Anamnese persoonlijk en familiaal
  • Lichamelijk onderzoek (hart, longen, gewrichten,...)
  • Rust-ECG
  • Inspannings-ECG (zo gewenst, vanaf 18j, verplicht vanaf 35j)
Warm aanbevolen, geen verplichting:
 • Inspanning ECG 14 en 18 – jarige competitiesporters.
 • In 2022-2024 word je 15 -17 jaar, ben je nog nooit sportmedisch onderzocht en val je net buiten de ‘cohort’-screening op 14 of 18, ga langs bij een sportarts (vragenlijst, klinisch onderzoek, rust-elektrocardiogram)
 • Trainers: vul www.sportkeuring.be in en ga langs bij de huisarts te gaan voor een basissportmedisch onderzoek, voor officials die geen fysiek actieve functie uitoefenen is dit niet nodig.