Ik wil stagementor worden

Bij iedere cursus hoort de cursist/stagiair een observatie (de stagiair observeert gericht en kritisch een gediplomeerde lesgever tijdens didactische handelingen) en doestage (de stagiair geeft zelfstandig les of participeert in didactische handelingen van de organisatie en begeleiding van een les) af te werken bij een stagementor. De stagementor is de persoon die de cursist op zijn/haar stage van nabij volgt, hem/haar kansen biedt, hem/haar helpt bij het ontwikkelen van eigen middelen en strategieën om zich te ontplooien in het lesgeven.

 

Wie en hoe zoeken we stagementoren?

  • De stagementor dient minimum het diploma te hebben van de opleiding waarvoor hij/zij zal optreden als stagementor.
  • Deze lijst bevat gemotiveerde stagementors, waarin de club het vertrouwen heeft dat deze de stagiair zullen begeleiden zoals voorzien- en beschreven in de opleiding.
  • De stagiaires kunnen uit deze lijst tot 2 stagementors (inclusief locatie) kiezen en met die persoon een plan opstellen om de stage te voltooien.
  • De locatie van de stage wordt bepaald in overleg met de stagementor en het niveau waarin deze moet plaatsvinden moet overeenstemmen met het niveau van de trainerscursus.

 

Verantwoordelijkheden stagementor

  • De stagementor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de cursist (feedback geven).
  • De stagementor dient de stagiair bij elk stagemoment te observeren.
  • De stagementor geeft per les gerichte feedback aan de stagiair.
  • De stagementor vult het feedbackdocument in en bezorgt dit terug aan de stagiair, maar geeft geen punten.
  • De stagementor rapporteert aan de docent/DSKO (de persoon die de stages binnen de opleiding coördineert en opvolgt: de docent didactische oefeningen) indien nodig.
  • De stagementor is niet gemachtigd in het kader van de stage een vergoeding te vragen aan de stagiair.

 

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE