Trainerslicentie aanvragen

Trainers dienen ieder sportief seizoen een trainerslicentie aan te vragen. Een trainerslicentie is geldig van 1 juli jaar x tot 30 juni jaar x+1

Alle trainers die een licentie willen, dienen op eigen initiatief of via de club een aanvraag in te dienen via volgende aanvraagformulier in Twizzit.

Voorwaarden om een trainerslicentie 2023-2024 te kunnen aanvragen

 • Minimum in het bezit zijn van het VTS-diploma ‘Aanvullende module kunstijsschaatsen’ en minstens op het niveau van Intermediate Novice geschaatst. Indien de schaatsers of trainers geen (historische) resultaten kunnen voorleggen gebeuren levelbepalingen steeds door de betreffende KBKF verantwoordelijken op dezelfde manier als voor instromende schaatsers uit het buitenland.
 • Je betaalt een bijdrage van € 75 voor trainer en voor hulptrainer is dit € 45. Deze licentie is per discipline afzonderlijk aan te vragen, er wordt een onderscheid gemaakt tussen een trainerslicentie voor solorijden, synchroschaatsen en ijsdans. Op het aanvraagformulier kan u aanduiden voor welke discipline(s) u een licentie wenst aan te vragen. Hou hierbij rekening dat er voor elke extra discipline ook opnieuw een volledige extra bijdrage aangerekend zal worden.

Elke trainer moet volgende informatie en documenten aanleveren via het aanvraagformulier van VLSU:

 • Elke trainer moet een verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid (BA) hebben:
  • Aanvrager wenst aan te sluiten bij de gemeenschappelijke polis Burgerlijke Aansprakelijkheid als privélesgever via de VLSU. De meerprijs hiervoor bedraagt € 20 per jaar.
  • Indien u wel reeds een verzekering BA heeft, gelieve het nodige bewijs uploaden via Twizzit of per post bezorgen.
 • Bewijs van goed gedrag en zeden doorsturen naar mireille.mostaert@vlsu.be, dit is een uittreksel uit het strafregister model 2.
  VLSU vernietigt onmiddellijk het uittreksel uit het strafregister na controle.
 • Ondertekenende gedragscode uploaden via Twizzit. VLSU hecht belang aan een gezond en ethisch sportenbeleid. Daarom willen wij jou vragen om te handelen naar de gedragscodes voor trainers opgesteld door de VLSU. De gedragscode kunt u downloaden via de website: KLIK HIER.

Voordelen van een trainerslicentie:

 • Je wordt aanzien als een erkende trainer door VLSU.
 • Coaches met trainerslicentie mogen tijdens wedstrijden coachen langs het ijs in de trainerszone.
 • Je wordt lid van de Trainerscommunity via Twizzit. Dit is een online omgeving die op een eenvoudige manier coaches vanuit het snelschaatsen en/of kunstschaatsen in contact brengt met elkaar. Het platform geeft de mogelijkheid om op een eenvoudige manier informatie te delen, discussies te voeren, ideeën en input te verzamelen.  Jullie staan op deze manier dichter in contact met elkaar en met VLSU. Op deze manier hopen wij met jullie de juiste koers te kunnen varen.
 • Je krijgt gratis toegang of korting om deel te nemen aan bijscholingen/webinars georganiseerd door VLSU en/of KBKF.

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE