Trainerslicentie aanvragen

Trainers dienen ieder sportief seizoen een trainerslicentie aan te vragen. Een trainerslicentie is geldig van 1 juli jaar x tot 30 juni jaar x+1

Alle trainers die een licentie willen, dienen op eigen initiatief of via de club een aanvraag in te dienen via volgende aanvraagformulier in Twizzit.

Voorwaarden om een trainerslicentie 2023-2024 te kunnen aanvragen

 • Minimum in het bezit zijn van het VTS diploma ‘Initiator’ of binnen de twee jaar jezelf in regel stellen met de voorwaarden van trainerslicentie snelschaatsen zoals besproken tijdens de AV. Ter verduidelijking: Indien je nog geen diploma hebt bij aanvraag van een trainerslicentie, hebt u recht op 2 dispensatie jaren. Je moet binnen de 2 jaar na het aanvragen van de trainerslicentie je VTS diploma ‘initiator of Trainer C behalen’.
 • Je betaalt een bijdrage van 45 euro (per sporttak). Tijdens het seizoen 2023-2024 neemt de sporttakcommissie de kostprijs voor de trainerslicentie voor zijn rekening. U hoeft voor de trainerslicentie 2023-2024 niets te betalen.  

Elke trainer moet volgende informatie en documenten aanleveren via het aanvraagformulier van VLSU:

 • Indien je als trainer privélessen geeft, buiten de cluburen of op verplaatsing les geeft, raadt VLSU aan om een extra verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) aan te schaffen. Gelieve jouw keuze door te geven via Twizzit:
  • Aanvrager wenst aan te sluiten bij de gemeenschappelijke polis Burgerlijke Aansprakelijkheid als privélesgever via de VLSU. De meerprijs hiervoor bedraagt € 20 per jaar.
  • Indien u wel reeds een verzekering BA heeft, gelieve het nodige bewijs uploaden via Twizzit of per post bezorgen.
  • Ik ben aangesloten bij een club en als schaatsend lid verzekerd. Ik ben niet actief als privétrainer en moet geen extra BA afsluiten. 
 • Bewijs van goed gedrag en zeden doorsturen naar mireille.mostaert@vlsu.be, dit is een uittreksel uit het strafregister model 2.
  VLSU vernietigt onmiddellijk het uittreksel uit het strafregister na controle.
 • Ondertekenende gedragscode uploaden via Twizzit. VLSU hecht belang aan een gezond en ethisch sportenbeleid. Daarom willen wij jou vragen om te handelen naar de gedragscodes voor trainers opgesteld door de VLSU. De gedragscode kunt u downloaden via de website: KLIK HIER.

Voordelen van een trainerslicentie:

 • Je wordt aanzien als een erkende trainer door VLSU.
 • Coaches met trainerslicentie mogen coaches vanuit de trainersbox tijdens wedstrijden.
 • Je wordt lid van de Trainerscommunity via Twizzit. Dit is een online omgeving die op een eenvoudige manier coaches vanuit het snelschaatsen en/of kunstschaatsen in contact brengt met elkaar. Het platform geeft de mogelijkheid om op een eenvoudige manier informatie te delen, discussies te voeren, ideeën en input te verzamelen.  Jullie staan op deze manier dichter in contact met elkaar en met VLSU. Op deze manier hopen wij met jullie de juiste koers te kunnen varen.
 • Je krijgt gratis toegang of korting om deel te nemen aan bijscholingen/webinars georganiseerd door VLSU en/of KBSF. 

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE