VTS cursusorganisaties

Jaarlijks worden VTS-cursusorganisaties georganiseerd. Op 1 oktober dienen de cursusorganisaties voor het jaar x+1 doorgegeven te worden aan Sport Vlaanderen door de Directeur Sportkaderopleidingen (DSKO). Bijkomende cursussen kunnen ook nog doorgegeven worden op 1 juni voor het jaar x.

Jaarlijks wordt gestreefd naar de organisatie van onderstaande opleidingen[1]:

 

  • Start2Coach: minstens twee cursusorganisaties georganiseerd samen met Skate Vlaanderen.
  • Initiator ijsschaatsen: minstens twee cursusorganisatie georganiseerd samen met Skate Vlaanderen. Er wordt altijd één Initiator opleiding in het voorjaar en één in het najaar gepland.
  • Instructeur kunstschaatsen: minstens één cursusorganisatie en kan deels samen georganiseerd worden met de Trainer C cursus kunstschaatsen.
  • Trainer C kunstschaatsen: minstens één cursusorganisatie kunstschaatsen en snelschaatsen en kan deels samen georganiseerd worden met de Instructeur cursus.
  • Trainer C snelschaatsen: minstens één cursusorganisatie snelschaatsen georganiseerd samen met Skate Vlaanderen.
  • Trainer B: wij hopen vanaf 2025 ook van start te kunnen gaan met de organisatie van een Trainer B cursus kunstschaatsen en snelschaatsen.

Deze cursusorganisaties kunnen op verschillende manieren georganiseerd worden:

  • Op één locatie
  • Meerdere locaties binnen eenzelfde regio
  • Verspreid over Vlaanderen (praktijklessen worden zoveel mogelijk gebundeld)

Ongeacht op welke manier de cursus wordt georganiseerd, de organisatie hiervan wordt efficiënter en eenvoudiger wanneer de cursusverantwoordelijke nauw kan samenwerken met de clubverantwoordelijke. Zie hieronder wat de verantwoordelijkheden zijn van een clubverantwoordelijke en cursusverantwoordelijke.

Daarnaast kan een cursus nooit georganiseerd worden zonder de gemotiveerde VTS-docenten en stagementoren. Hieronder informeren wij jullie graag over de profielen waarnaar wij steeds op zoek zijn.

Praktische informatie over de benodigdheden en inhouden per cursusorganisatie worden in het laatste stuk van deze informatiebundel overzichtelijk opgesomd.

Voor meer informatie, raadpleeg de informatiebundel

 [1] De cursusorganisaties voor 2024 werden reeds ingepland. Aantal cursusorganisaties hangt uiteraard ook af van de vraag uit het werkveld.

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE