Club API

Op clubniveau kan een Club API worden aangesteld. Een Club API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en bij voorkeur opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn. Volgende documenten dienen ter ondersteuning bij de aanstelling van een Club API: 

 • Profielomschrijving - waaraan moet een Club API voldoen: KLIK HIER
 • Richtlijnen bekendmaking Club API - stappen die een club kan ondernemen om hun API werking bekend te maken onder hun leden: KLIK HIER
 • Communicatie via de website - voorbeelddocument: KLIK HIER
 • Toolkit Seksueel Grensoverschreidend gedrag voor sportclubs (ICES)- overzicht van de verschillende stappen en ondersteuningsmogelijkheden: ACTIEPLAN en INSTRUMENTEN

Onderstaande documenten verduidelijken de stappen die de Club API's dienen te zetten wanneer er een melding, onthulling of vaststelling is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag:

 • Voorbeeld handelingsprotocol: KLIK HIER
 • Voorbeeld gedragscodes voor clubs: KLIK HIER
 • Registratieformulier - stap 1 (beveiligd bewaren op pc of laptop): KLIK HIER
 • Registratieformulier - stap 2 (beveiligd bewaren op pc of laptop): KLIK HIER
 • Registratieformulier - stap 3 doorsturen van het document naar de VLSU API's na het afronden van een incident. Dit document is zeer beknopt en bevat geen details, maar zo is de commissie op de hoogte van wat er leeft binnen de clubs en kan er preventief gewerkt worden: KLIK HIER
 • Tijdlijn voor melding, klacht of advies: KLIK HIER
 • Tuchtreglement: KLIK HIER

Ter ondersteuning van de Club API werd een sociale hulpkaart samengesteld (KLIK HIER). Deze sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen. De kaart heeft als doel snel en efficiënt een antwoord te bieden op de vraag van een sporter/trainer/ouder. Een handige en bruikbare tool voor het aanspreekpunt integriteit (API) van de club om gericht door te verwijzen naar de meest geschikte organisatie en/of voorziening binnen de hulpverlening.

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE